نگار پژوه

آنالیز حرکت (گیت – Gait) چیست؟

آنالیز حرکت چیست؟

علم مطالعه نحوه حرکت انسان، با استفاده از ابزارهای اندازه گیری حرکت بدن، مکانیک بدن و فعالیت عضلات بدن و همچنین چشم و مغز مشاهده کننده، گفته میشود.

کاربرد آنالیز حرکت چیست؟

آنالیز حرکت برای ارزیابی، برنامهریزی و درمان نحوه حرکت کردن افراد و به خصوص افراد آسیب دیده به کار میرود، همچنین این علم در بیومکانیک ورزشی برای کمک به ورزشکاران جهت بهتر و مؤثرتر دویدن استفاده میشود.

گزارش بیو مکانیکی چیست؟

گزارش کامل از پارامترهای سینماتیکی حرکت فرد آنالیز شده و میزان تغییر زوایه در مفاصل مورد بررسی درمانگر به همراه نمودار پیشرفت درمان است. این گزارش میتواند فرد درمانگر را از وضعیت حرکتی بیمار ، در هر مرحله ای از درمان مطلع سازد و او را در تشخیص و تجویز راهکارهای درمانی کمک و راهنمایی نماید.

چه افرادی میتوانند از این تکنولوژی استفاده کنند؟

بیماران عصبی _ عضلانی
بیماران ارتوپدی
مراجعین مراکز توانبخشی ، کاردرمانی و فیزیوتراپی
ورزشکاران حرفه ای
به طور کل افرادی که بر اثر هر عارضه ای ، نیاز به تحلیل و بررسی حرکات و تغییر زوایای مفاصل دارند.

نگارپژوه بهمراه مرکز آنالیز حرکت مهتاب و با ایمان به افزایش تخصص گرایی و بهره وری علم و ارتباط آن با صنعت موفق به فعالیت در زمینه مهندسی پزشکی (بیومکانیک) به تمامی متخصصین بخش ارتوپد، فیزتوراپی و مراکز توانبخشی در سراسر کشور شده است. این فعالیت کاملا سیار بوده و تمامی مراکز توانبخشی و فیزتوراپی میتوانند در صورت نیاز  بیماران خود را جهت اصلاح و ارایه گزارش بیومکانیکی همکاری نمایند.

تخصص ما

آنالیز دو بعدی و سه بعدی حرکت

بررسی کمی- سینماتیک راه رفتن

بدست آوردن جدول بهبود در روند درمان و اصلاح راه رفتن

گزارش کامل بیومکانیک از درک توانایی های فرد جهت کاهش خطای انسانی در ارزیابی شدت و طبقه بندی بیماری

بررسی روند درمان فیزوتراپی و کاردرمانی

استناد به گزارش های کمی بیومکانیکی در هر مرحله از بیماری

بدست آوردن دقیق پارامترها حرکت

بدست اوردن امتیازهای GPS ،EDSS بصورت تخصصی

نمونه آنالیز های حرکت

گزارش بیومکانیک آنالیز حرکت

فیلم های آنالیز حرکت

بررسی پایداری راه رفتن انسان در آزمایشگاه موشن
motion stability test of human

انجام تست راه رفتن و تعادل انسان از طریق موشن تست

gait and motion test

5 نظر

پیام بگذارید