نگار پژوه

ساخت و تولید

ساعت کردن دستگاه CNC با قطعه کار

صفر صفر کردن دستگاه CNC با قطعه کار

 انجام کلیه امور ماشین کاری از اقصی نقاط ایران

ماشینکاری سی ان سی

 تراشکاری

 قرارگیری لود سل زیر سنبه در دستگاه سی ان سی

ساخت شکل دهی ورق براساس روش

fabrication TPIF Sheet Forming

 ماشینکاری سرد نموی دو نقطه ای با سی ان سی

از بین بردن خط و خش قالب دایکست

سوراخکاری باCNC

 رویه برداری باCNC

داخل تراشی باCNC

 پولیش کاری

کف تراشی باCNC

داخل تراشی قالب های دایکست

سوراخکاری با دستگاه

از بین بردن خط و خش های قالب دایکست

ماشین کنترل عددی

 صافکاری قالب تزریق پلاستیک

مهره پایه بر روی قالب دایکست

سوراخکاری با سی ان سی

فرآیند تخلیه الکتریکی برای قالب دایکست

 اسپارک قالب دایکست

 سوراخکاری اریب بر روی قطعه

 اسپارک

ماشینکاری قالب های دایکست

سوراخکاری شیب دار قطعات صنعتی

ماشینکاری قطعات اسپارک

صافکاری قالب دایکست

اثر آب صابون در ماشینکاری

پولیش کاری پیچیده ترین قالب های دایکست

تزریق پلاستیک

 آب صابون

ماشینکاری سی ان سی قالب تزریق پلاستیک

پذیرش عملیات ماشینکاری از اقصی نقاط کشور

 ماشین کاری های تخلیه الکتریکی

ماشین کنترل عددی

 انجام کلیه عملیات پولیش کاری از سراسر کشور

انجام پروژه های پولیش کاری قطعات صنعتی از سراسر کشور

مجری ساخت انواع قطعات مکانیکی

انجام و ساخت قالب های تزریق پلاستیک

 انجام پولیش کاری قطعات صنعتی

انجام پروژه های صنعتی با دستگاه CNC

نحوه قرارگیری لودسل در دستگاه CNC

پیام بگذارید