نگار پژوه

ساخت و تولید

ساخت و تولید یک وبلاگ ویدیویی جهت ارائه انواع عملیات ماشینکاری، قطعه سازی و بسیاری دیگر از فرآیندهای تولیدی در صنعت می باشد. بینندگان ارجمند میتوانند در این این وبلاگ ویدیویی به متنوع ترین روش های مهندسی توسط استاد کاران و صنعت کارانی که نگارپژوه ارتباط مستقیم و مداوم جهت انجام سفارشات تولیدی دارد کسب تجربه نموده و جهت آموزش وسیع تر به دیگر علاقمندان این بخش صنعتی معرفی نمایند.

پیام بگذارید