نگار پژوه

فن ترجمه و نظریه گشتاوری نوآم چامسکی

در این پست به مباحث تخصصی در زمینه فن ترجمه و مباحث مرتبط بصورت کاملا حرفه ای  پرداخته میشود با این هدف که این فرهنگ یعنی فرهنگ فن ترجمه نه ترجمه لغت به لغت با مراجعه به فرهنگ لغت که آن هم برای یک لغت با هزاران معنی را روبرو میشویم، را در بین فارسی زبانان در حد وسع خویش ارائه و گسترده نماییم. واقعا فن ترجمه یک مهارت و تخصص هست کسانی هستند که فن ترجمه را یک هنر می دانند ولی واقعا اینطور نیست باید و باید اصولی به سمت جملات زبان انگلیسی شتافت در غیراینصورت با خطرات جبران ناپذیری روبرو می شویم.

پیام بگذارید