نگار پژوه

محصولات آموزشی

محصولات آموزشی ارائه شده بدلیل نبود واسطه و ارتباط مستقیم با محقق گرامی جناب آقای مهندس مجتبی حسنلو جهت گسترش آموزش و رفع چالش های مهندسی و صنعتی با نازل ترین قیمت به فروش می رسد.