نگار پژوه

مقاله نویسی

در این بخش هدف این هست همه ی مواردی که در نوشتن مقاله های فارسی و انگلیسی، نگارش و ویراستاری مقالات، کتاب ها و هر چیزی که بطور کل به نوشتن آکادمیک و علمی به نظر می رسد در این پست وارد گردد تا اهالی مشتاق، ذره ای به آموخته های خود اضافه کنند.

نحوه استخراج داده عددی از یک نمودار مقاله

خواندن یک مقاله ISI کمتر از 5 دقیقه

نحوه سرچ مقاله علمی

نوشتن چیکده فارسی و انگلیسی در مکانیک و کنترل

 انگیزه نامه نویسی به زبان انگلیسی و فارسی

رزومه نویسی به فارسی و انگلیسی

<div id="71372937860"><script type="text/JavaScript"src="https://www.aparat.com/embed/jBwqn?data[rnddiv]=71372937860&data[responsive]=yes"></script></div>

پرپوزال نویسی در مکانیک و کنترل

 پیشنهادیه کاری به فارسی و انگلیسی

طراحی و ساخت پاورپوینت ارائه شفاهی مقاله کنفرانسی

طراحی و اجرا پوسترهای مقالات کنفرانس

بهترین روش رزومه نویسی

از کجا بدانیم یک مجله خارجی مقالات آی اس آی منتشر می کند؟

 نوشتن پیشنهادیه برای کارjob offer

انگیزه نامه نویسیStatement of purpose

پرپوزال نویسی proposal

رزومه نویسیResume -CV

چکیده نویسی پایان نامه به فارسی و انگلیسی

 چاپ مقالات کنفرانسی و مجلات علمی و پژوهشی

 استخراج و چاپ مقالات از پایان نامه

انگیزه نامه نویسیStatement of purpose

ویراستاری انگلیسی مقاله مهندسی کنترل

پیام بگذارید