نگار پژوه

پیزوالکتریک

هدف از ارائه وبلاگ پیزوالکتریک تنها یک چیز است. نشان دهیم که پیزوالکتریک کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. حال شما میتوانید به کاربردهای بیشتری از حسگر و عملگر پیزوالکتریک بیشتر پی ببرید.

طراحی و ساخت حسگر (سنسور) پیزوالکتریک جهت ارتعاشات سازه

پیام بگذارید