نگار پژوه

نمونه کارها

کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از نرم افزار MATLAB-NASTRAN
کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از نرم افزار MATLAB-NASTRAN
متلب
مدل فازی- عصبی- تطبیقی موقعیت مفصل مچ پا  منطبق بر صفحه ساژیتال
مدل فازی- عصبی- تطبیقی موقعیت مفصل مچ پا منطبق بر صفحه ساژیتال
متلب
کاهش ارتعاشات آزاد و اجباری ورق مستطیلی کامپوزیتی با چاه انرژی
کاهش ارتعاشات آزاد و اجباری ورق مستطیلی کامپوزیتی با چاه انرژی
متلب
کنترل دینامیکی ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از رویکرد  فازی- مودلغزشی
کنترل دینامیکی ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از رویکرد فازی- مودلغزشی
متلب
تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی
تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی
انسیس
شناسایی اظهارنظر حسابرس با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات
شناسایی اظهارنظر حسابرس با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات
متلب
تحلیل نظری و تجربی حد شکل پذیری ورق فلزی دارای روکش گالوانیزه گرم به روش TPPIF
تحلیل نظری و تجربی حد شکل پذیری ورق فلزی دارای روکش گالوانیزه گرم به روش TPPIF
تجربیسالیدورکس
کنترل ارتعاشی یک ورق غیرخطی- حرارتی با استفاده از مواد پیزوالکتریک در حضور نیروی آئرودینامیکی
کنترل ارتعاشی یک ورق غیرخطی- حرارتی با استفاده از مواد پیزوالکتریک در حضور نیروی آئرودینامیکی
متلب
شناسایی مدل دینامیکی و کنترل پاهای ربات انسان نما در حضور اغتشاش خارجی
شناسایی مدل دینامیکی و کنترل پاهای ربات انسان نما در حضور اغتشاش خارجی
متلب
شناسایی بهینه پره بحرانی در مجموعه دیسک – پره در اثر نابالانسی با استفاده از الگوریتم فراتکاملی ازدحام ذرات
شناسایی بهینه پره بحرانی در مجموعه دیسک – پره در اثر نابالانسی با استفاده از الگوریتم فراتکاملی ازدحام ذرات
متلب
کنترل جریان سوخت رسانی و IGV توربین گازی با استفاده از طراحی کنترلر PID در شرایط آلوده به نویز
کنترل جریان سوخت رسانی و IGV توربین گازی با استفاده از طراحی کنترلر PID در شرایط آلوده به نویز
متلب
مدل سازی فازی- عصبی- تطبیقی موقعیت مفصل مچ پا افراد سالم منطبق بر صفحه ساژیتال
مدل سازی فازی- عصبی- تطبیقی موقعیت مفصل مچ پا افراد سالم منطبق بر صفحه ساژیتال
متلب
برداشت انرژی حاصل از ارتعاشات با استفاده از مواد مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک
برداشت انرژی حاصل از ارتعاشات با استفاده از مواد مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک
متلب
طراحی کنترل کننده يکپارچه سيستم های چهار چرخ فعال فرمان و کنترل گشتاور چرخشی مستقيم با استفاده از روش کنترل فازی
طراحی کنترل کننده يکپارچه سيستم های چهار چرخ فعال فرمان و کنترل گشتاور چرخشی مستقيم با استفاده از روش کنترل فازی
کارسیممتلب
طراحی کنترلر بهینه PID گسسته با الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه به منظور مهار ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو 9 درجه آزادی
طراحی کنترلر بهینه PID گسسته با الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه به منظور مهار ارتعاشی سیستم تعلیق خودرو 9 درجه آزادی
متلب
برنامه ریزی هیلدرث به منظور کنترل انرژی واحدهای تولید توان پراکنده برق بر پایهMPC
برنامه ریزی هیلدرث به منظور کنترل انرژی واحدهای تولید توان پراکنده برق بر پایهMPC
متلب
کنترل همزمان سیستم تعلیق نیمه فعال و ترمز گیری اختلافی با کنترلر مودلغزشي
کنترل همزمان سیستم تعلیق نیمه فعال و ترمز گیری اختلافی با کنترلر مودلغزشي
کارسیممتلب
مقالات چاپ شده توسط مجتبی حسنلو
مقالات چاپ شده توسط مجتبی حسنلو
مقالات
Modeling of Crushing of Thin Walled Structures by Genetic Programming
Modeling of Crushing of Thin Walled Structures by Genetic Programming
متلب
تست های عملی و تجربی انجام گرفته توسط نگارپژوه
تست های عملی و تجربی انجام گرفته توسط نگارپژوه
تست عملی و تجربی
مدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با LS-DYNA
مدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با LS-DYNA
انسیس
کنترل سیستم سروونیوماتیک با استفاده از الگوریتم Fuzzy-PWM
کنترل سیستم سروونیوماتیک با استفاده از الگوریتم Fuzzy-PWM
متلب
دمپینگ ارتعاشی تیرتیموشنکو براساسFuzzy-GA
دمپینگ ارتعاشی تیرتیموشنکو براساسFuzzy-GA
متلب
کنترل فعال ارتعاشاتی تیرتیموشنکو با استفاده از فازی – ژنتیک
کنترل فعال ارتعاشاتی تیرتیموشنکو با استفاده از فازی – ژنتیک
متلب
کنترل موقعیت عملگر سروونیوماتیکی توسط شیرهای سولنوئیدی
کنترل موقعیت عملگر سروونیوماتیکی توسط شیرهای سولنوئیدی
متلب
سازه جدار نازک با و بدون فوم پلی یورتان در نرم افزار LS-DYNA
سازه جدار نازک با و بدون فوم پلی یورتان در نرم افزار LS-DYNA
انسیس
آنالیز مودال استند تست موتور توربوشفت با استفاده از ANSYS
آنالیز مودال استند تست موتور توربوشفت با استفاده از ANSYS
انسیس
مکان یابی بهینه المان پیزوالکتریک برای میرایی ارتعاشات سازه
مکان یابی بهینه المان پیزوالکتریک برای میرایی ارتعاشات سازه
تجربی
کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از کنترلرPID
کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از کنترلرPID
متلب
کنترل ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از Fuzzy-SM
کنترل ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از Fuzzy-SM
متلب
کنترل بهینه موقعیت ماهیچه غیرخطی براساس رویکرد SM-PSO
کنترل بهینه موقعیت ماهیچه غیرخطی براساس رویکرد SM-PSO
متلب
آنالیز کشش ورق سوراخ دار در انسیس
آنالیز کشش ورق سوراخ دار در انسیس
انسیس
تحلیل تنش-کرنش یک ورق در انسیس
تحلیل تنش-کرنش یک ورق در انسیس
انسیس
شکل دهی نموی تک نقطه ای ورق دایروی با نرم افزار Forming Suit
شکل دهی نموی تک نقطه ای ورق دایروی با نرم افزار Forming Suit
Forming Suit
طراحی بهینه فاصله محورها در خودروهای شاسی بلند
طراحی بهینه فاصله محورها در خودروهای شاسی بلند
کارسیم
صحت سنجی فرکانسی تیر تیموشنکو با استفاده از ANSYS- MATLAB
صحت سنجی فرکانسی تیر تیموشنکو با استفاده از ANSYS- MATLAB
انسیسمتلب
میرایی ارتعاشات تیر تیموشنکو با استفاده از کنترلر LQR-MOPSO
میرایی ارتعاشات تیر تیموشنکو با استفاده از کنترلر LQR-MOPSO
متلب
صحت سنجی سازه ورق در ANSYS
صحت سنجی سازه ورق در ANSYS
انسیس
کنترل ارتعاشات ورق با جایدهی حسگر و عملگر پیزوالکتریک با الگوریتم ژنتیک
کنترل ارتعاشات ورق با جایدهی حسگر و عملگر پیزوالکتریک با الگوریتم ژنتیک
متلب
طراحی بهینه عملکرد یک بازوی ربات آتش نشان با نازل چند جهته و دوران کامل
طراحی بهینه عملکرد یک بازوی ربات آتش نشان با نازل چند جهته و دوران کامل
سالیدورکس
روش ترکیبی مدولاسیون پهنای پالس هارمونیک برای درایوهای القایی
روش ترکیبی مدولاسیون پهنای پالس هارمونیک برای درایوهای القایی
متلب
مبدل اصلاح ضریب توان AC-DC بدون پل با کلیدزنی نرم
مبدل اصلاح ضریب توان AC-DC بدون پل با کلیدزنی نرم
متلب
کنترلر بهینه فازی- مودلغزشی یک سازه ورق آئروالاستیک با استفاده از پیزوالکتریک
کنترلر بهینه فازی- مودلغزشی یک سازه ورق آئروالاستیک با استفاده از پیزوالکتریک
متلب
بررسی اثر رطوبت خواص مکانیکی پلیمر فنولیک به روش دینامیک مولکولی
بررسی اثر رطوبت خواص مکانیکی پلیمر فنولیک به روش دینامیک مولکولی
متریال استودیو
شناسایی بهینه پره بحرانی در مجموعه دیسک – پره در اثر نابالانسی
شناسایی بهینه پره بحرانی در مجموعه دیسک – پره در اثر نابالانسی
متلب
بهینه سازی سبد سهام منطبق با استفاده از الگوریتم NSGAII
بهینه سازی سبد سهام منطبق با استفاده از الگوریتم NSGAII
کنترل‌کننده چند متغیره غیر متمرکز PID به همراه پیش جبرانساز برای توربین گازی
کنترل‌کننده چند متغیره غیر متمرکز PID به همراه پیش جبرانساز برای توربین گازی
متلب
تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی
تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی
انسیس
جذب انرژی تیر یکسرگیردار با لایه پیزوالکتریک تحت تاثیر نیروهای آیروالاستیک
جذب انرژی تیر یکسرگیردار با لایه پیزوالکتریک تحت تاثیر نیروهای آیروالاستیک
متلب
بهینه سازی سازه باصفحات پیزوالکتریک به منظور استخراج انرژی امواج دریا
بهینه سازی سازه باصفحات پیزوالکتریک به منظور استخراج انرژی امواج دریا
متلب
تحریک پایه هارمونیکی تیر یکسر آزاد – یکسر پین شده
تحریک پایه هارمونیکی تیر یکسر آزاد – یکسر پین شده
انسیس
کدنویسی تحلیل المان محدود سازه با MATLAB
کدنویسی تحلیل المان محدود سازه با MATLAB
متلب
تحلیل اثر ضربه هوک بر کلاه ایمنی بعنوان ضربه گیر سر انسان
تحلیل اثر ضربه هوک بر کلاه ایمنی بعنوان ضربه گیر سر انسان
انسیس
آنالیز مودال تیر مخروطی شکل در ANSYS
آنالیز مودال تیر مخروطی شکل در ANSYS
انسیس
کنترل بهینه موقعیت ماهیچه غیرخطی با مودلغزشی و الگوریتم ازدحام ذرات
کنترل بهینه موقعیت ماهیچه غیرخطی با مودلغزشی و الگوریتم ازدحام ذرات
متلب
شبیه سازی سیستم غیرخطی توپ و میله
شبیه سازی سیستم غیرخطی توپ و میله
متلب
آنالیز استاتیکی- ارتعاشی استند تست موتور توربوشفت با استفاده از Workbench
آنالیز استاتیکی- ارتعاشی استند تست موتور توربوشفت با استفاده از Workbench
انسیس
طراحی سیستم زمین گرمایی در حمام سنتی حاج بیگلر با CFX
طراحی سیستم زمین گرمایی در حمام سنتی حاج بیگلر با CFX
انسیستاسیسات مکانیکی
تحلیل تعامل سیال با جامد شفت – ایمپلر با ترک بیضوی
تحلیل تعامل سیال با جامد شفت – ایمپلر با ترک بیضوی
انسیس
آنالیز ارتعاشات هارمونیکی میله یکسرگیردار با سطح مقطع مخروط ناقص
آنالیز ارتعاشات هارمونیکی میله یکسرگیردار با سطح مقطع مخروط ناقص
انسیس
طراحی لوگوی تبلیغاتی
طراحی لوگوی تبلیغاتی
طراحی تبلیغاتی
طراحی کارت ویزیت نگارپژوه
طراحی کارت ویزیت نگارپژوه
طراحی تبلیغاتی
آنالیز آئرودینامیکی برج میلاد
آنالیز آئرودینامیکی برج میلاد
انسیس
طراحی کنترلر رویتگر فازی تطبیقی پسگام ربات متحرک چرخدار
طراحی کنترلر رویتگر فازی تطبیقی پسگام ربات متحرک چرخدار
متلب
کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از الگوریتم بهینه ­سازی چندهدفه ازدحام ذرات
کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از الگوریتم بهینه ­سازی چندهدفه ازدحام ذرات
متلب
آنالیز 3 بعدی تیر یکسرگیردار در ANSYS
آنالیز 3 بعدی تیر یکسرگیردار در ANSYS
انسیس
تحلیل تنش – کرنش تیر دو سرگیردار در ANSYS
تحلیل تنش – کرنش تیر دو سرگیردار در ANSYS
انسیس
کنترل فعال ارتعاشی بر جایابی بهینه المان های پیزوالکتریک بر روی سازه با LQR-MOPSO
کنترل فعال ارتعاشی بر جایابی بهینه المان های پیزوالکتریک بر روی سازه با LQR-MOPSO
متلب
کنترلر PID بهینه جهت میرایی ارتعاشی تیر هوشمند تیموشنکو در بازه های مختلف
کنترلر PID بهینه جهت میرایی ارتعاشی تیر هوشمند تیموشنکو در بازه های مختلف
طراحی کنترل کننده PID برای مدل جرم فنر دمپر
طراحی کنترل کننده PID برای مدل جرم فنر دمپر
کنترل ارتعاشاتی هوشمند بال هواپیما از طریق پیزوالکتریک مبتنی بر کنترل-کننده Fuzzy
کنترل ارتعاشاتی هوشمند بال هواپیما از طریق پیزوالکتریک مبتنی بر کنترل-کننده Fuzzy
متلب
شبیه سازی دستگاه گردش خون پیچشی منطبق بر فضای حالت
شبیه سازی دستگاه گردش خون پیچشی منطبق بر فضای حالت
متلب
ارتعاشات عرضی تیرکامپوزیتی جدار نازک با تکیه گاه ساده با استفاده از روش FEM
ارتعاشات عرضی تیرکامپوزیتی جدار نازک با تکیه گاه ساده با استفاده از روش FEM
متلب
بررسی اثر میرایی عملگر پیزوالکتریک برروی سیستم جرم فنر دمپر
بررسی اثر میرایی عملگر پیزوالکتریک برروی سیستم جرم فنر دمپر
متلب
مدل بهینه تهویه مطبوع HVAC-CAV-VAV منطبق بر الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه
مدل بهینه تهویه مطبوع HVAC-CAV-VAV منطبق بر الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه
متلب
طراحی بهینه تعداد و مکان قرارگیری المانهای حسگر و عملگر پیزوالکتریک
طراحی بهینه تعداد و مکان قرارگیری المانهای حسگر و عملگر پیزوالکتریک
متلب
تخمین عمر فنر پیچشی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات
تخمین عمر فنر پیچشی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات
انسیسمتلب