نگار پژوه

بررسی اثر رطوبت خواص مکانیکی پلیمر فنولیک به روش دینامیک مولکولی

پلیمرها زنجیره­های بسیار طولانی از یک یا چند منومر هستند که به هم متصل می­شوند و یک مولکول درشت­تر را ایجاد می­کنند. از انواع پلیمرها بر اساس واکنششان می­توان به خطی، شاخه­دار و با اتصالات عرضی اشاره کرد. پلیمرهای فنولیک از واکنش فنول یا مشتقات آن با آلدهیدها در حضور کاتالیزور بدست می­آیند. این پلیمرها دارای کاربرد عمومی می­باشند و می­توان آن­ها را برای سازه­های مهندسی نیز مورد استفاده قرار داد. فنولیک­ها پس از اپوکسی­ها دارای دومین رتبه در بین رزین­های گرما سخت پرمصرف می­باشند. پلیمرهای فنولیک به دلیل برخورداری از خواص مکانیکی مطلوب و پایداری قابل ملاحظه در شرایط محیطی مختلف، جایگاه ویژه­ای را در فعالیت­های صنعتی (صنایع گرمایی، سایشی) و تحقیقیاتی به خود اختصاص داده­اند. در این تحقیق، از روش دینامیک مولکولی برای مطالعه ساختار پلیمرهای فنولیک دارای اتصالات عرضی و پیش بینی اثر رطوبت بر روی خوص الاستیک آن­ها استفاده می­شود. ابتدا با استفاده از روش دینامیک مولکولی و کد­نویسی به زبان پرل در نرم افزار متریالز استودیو، اتصالات عرضی بین زنجیرهای پلیمر فنولیک ایجاد شده و سیستم پلیمری با درجه پلیمریزاسیون مورد نظر مدل­سازی می­شود. سپس درصدهای مختلفی از رطوبت (مولکول آب) در ساختار پلیمر ایجاد شده و اثر آن بر روی خواص الاستیک پلیمر بررسی می­شود.

توضیحات

نرم افزار: Material Studio

زمان انجام پروژه : تابستان 94

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک