نگار پژوه

بهینه سازی سازه باصفحات پیزوالکتریک به منظور استخراج انرژی امواج دریا

امروزه بحران انرژی و مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین و... سبب گردیده است که محققان و پژوهشگران مطالعات و تحقیقات گسترده ای را ، برای دستیابی به تکنولوژی های جدید استخراج انرژی انجام دهند. استفاده از انرژی امواج دریا یکی از راه حل های ایده ال برای تولید انرژی می باشد.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 95

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک