نگار پژوه

تشکیل یخ بر روی دهانه ورودی کمپرسور محوری توربین های گازی

یکی از خطراتی که همواره کمپرسورهای محوری را توربین­های گازی را تهدید می­کند، برخورد جسم خارجی و شکستن پره­های ثابت و متحرک، می­باشد که با توجه به سرعت بالای دوران (حداقل 3000 دور در دقیقه) سبب آسیب­های اساسی خواهد شد. یکی از مواردی که می­تواند سبب احتمال شکست در پره های راهنمای ورودی کمپرسور شود، تشکیل یخ بر روی آن است. همان­طور که می­دانید با کاهش دمای محیط و افزایش رطوبت نسبی در فصول سرد سال، پدیده تشکیل یخ در داکت ورودی و یخ زدگی این پره­ها باعث بروز مشکلات ذیل می­گردد:

  • تغییر الگوی خطوط حرکت سیال بر روی پره های گایدون و بالارفتن احتمال رخ­دادن پدیده سرج و استال
  • رشد یخ بر روی پره های گایدون و یا پره­های ثابت و متحرک ردیف­های اول می­تواند باعث بالابرفتن ارتعاش پره و شکست آن شود
  • احتمال کنده شده یخ های تشکیل شده در بالادست کمپرسور و برخورد آن به پره­های کمپرسور و آسیب زدن به پره­های کمپرسور

لذا در این تحقیق به کمک نرم افزارهای مهندسی اشاره شده در بالا، ابتدا شرایط تشکیل یخ در ورودی کمپرسور شناسایی شده و با بیان طرح پیش­گیرانه از رخدادن یخ­زدگی و بروز آسیب بر روی پره­های کمپرسور جلوگیری خواهد شد.