نگار پژوه

دمپینگ ارتعاشی تیرتیموشنکو براساسFuzzy-GA

عمر یک سازه مهندسی در هر صنعتی بعنوان فاکتور اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات به حساب می­آید. حال این سازه می­تواند بصورت یک تیر، ورق، پوسته، پانل و یا خرپا باشد. عمر سازه­های مهندسی در اثر نوسانات ارتعاشی مورد تضعیف قرار می­گیرد و یا می­تواند طراحی صورت­گرفته برای سیستم مکانیکی از مسیر پیشبرد اهداف طراحان، دور سازد. در این پژوهش یک تیر یکسرگیردار که منطبق بر تئوری تیموشنکو مدل­سازی و تحت نیروی عرضی خارجی دچار اغتشاش شده، شبیه­سازی می­شود. برای دریافت میزان جابجایی تیر از حسگر پیزوالکتریک بصورت Patch (وصله) در پایین سازه نصب گردیده و سیگنال دریافتی را به کنترلرFuzzy  ارسال می­گرداند. این کنترل­کننده براساس الگوریتم تک هدفه ژنتیک (GA) بهینه­سازی ­شده­است. آنگاه بهترین سیگنال از کنترلر به  وصله­ی عملگر  پیزوالکتریک که در  بالای تیر و  دقیقا در همان مختصاتی که حسگر  نصب گردیده، ارسال و حلقه­ی کنترلی جهت کاهش ارتعاشی تیر کامل می­کند.

توضیحات

نرم افزار: متلب

زمان انجام پروژه: زمستان 94

مدت انجام پروژه: 2 ماه

سطح پروژه: آکادمیک