نگار پژوه

شناسایی بهینه پره بحرانی در مجموعه دیسک – پره در اثر نابالانسی با استفاده از الگوریتم فراتکاملی ازدحام ذرات

نامیزانی بعنوان یک عامل مخرب در مجموعه دیسک و پره بحساب می آید که دلایل متعددی را میتوان عامل بوجود آورنده این پدیده دانست ولی آن چیزی که میتوان بعنوان اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در تاثیر گذاری نابالانسی دانست عدم تنظیم نبودن مکان قرارگیری پره ها در دور دیسک و یا بعبارتی اختلال در آرایش چیدمان پره ها در دیسک می باشد. عوامل موثر در  اختلال نحوه چیدمان پره ها را میتوان در پروسه ساخت و  تلرانس های مربوطه دانست و حتی علاوه بر نامیزانی میتواند شاهد بروز پدیده های  همچون جداسازی مود ها، محلی سازی مود ها، و تفاوت های بسیار آشکار بین پاسخ سیستم میزان و نامیزان بود. و از آنجایی که مجموعه دیسک و پره درصنایع متعددی می تواند نقش آفرینی نماید که میتوان به ادواتی همچون پمپ‌ها، فن‌ها، موتورهای جت و هواپیما، کشتی و توربین‌های گاز و بخار اشاره نمود. بنابراین نمیتوان از اثرات سوء آن در اثر طراحی و ساخت این مجموعه کاربردی غافل شد. در این پژوهش هدف بر این است که ابتدا یک مجموعه دوار دیسک – پره را با استفاده از روش عددی اجزاء محدود مدل نمود و سپس با  و بدون درنظرگرفتن اثر نیروی کوریولیس در  چند سرعت دورانی رفتار سیستم را مورد ارزیابی قرار داده میشود. بنابراین سیستم را با استفاده از روش فضای حالت توصیف میگردد بطوریکه که سیستم از روش کاهش مرتبه از ماتریس های سیستم ( جرم و سفتی) در روش فضای حالت استفاده میشود تا بتوان سیستم را در مرتبه پایین تر به اطلاعاتی دست یافت که بتوان آن را به مراتب بالاتر نیز بسط داد. و سرانجام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مختصات  پره های بحرانی که تاثیر شدیدی در رفتار نابالانسی سیستم میگذارد را در سرعت های دورانی مختلف شناسایی نمود تا بتوان  با تشخیص بهینه مختصات ها  و بالطبع چیدمان درست پره ها در محیط دیسک اثر مخرب نابالانسی را کاهش داد.