نگار پژوه

شکل دهی نموی تک نقطه ای ورق دایروی با نرم افزار Forming Suit

شگل دهی نموی یکی از اقسام روش های فرم دهی فلزات در صنایع است. شکل دهی  فلزات از طریق  متد نموی یک روشی کارآمد و بهینه جهت رسیدن به بهترین شکل ممکن  و ارضا نمودن هدف کاربردی می باشد. در این پروژه با استفاده از ماتریس و سنبه در نرم افزار Forming Suit شکلی متناسب با ماتریس مورد نظر که شکل نهایی آن در تصاویر دیده میشود ، دست یافت. نرم افزار فورمینگ سوئیت یا همان Forming Suit  یک نرم افزار ساده و در عین حال قدرتمند، توانایی قابل توجه ای در تحلیل سریع  مقاصد ما را در شکل دهی برآورده می نماید.

توضیحات

نرم افزار: (Forming Suit (FTI

زمان انجام پروژه : تابستان 97

مدت انجام پروژه: 1 هفته

سطح پروژه: درسی