نگار پژوه

طراحی بهینه فاصله محورها در خودروهای شاسی بلند

با توجه به پیشرفت سریع صنایع و رقابتی شدن بازارهای خرید و فروش ادوات صنعتی بخصوص خودروهای سبک و سنگین، تلاش کارخانجات ماشین‌سازی بیش از پیش معطوف تولید ماشین‌هایی است که بتوانند تولیداتی با کیفیت بالا و دقت ابعادی زیاد داشته باشند.

توضیحات

نرم افزار: Carsim -MATLAB

زمان انجام پروژه : زمستان 94

مدت انجام پروژه: 4 ماه

سطح پروژه: آکادمیک