نگار پژوه

طراحی لوگوی تبلیغاتی

شناسنامه هر فعالیت و تجارتی میتواند لوگوی آن باشد. اساسا لوگو معرف تمامی اطلاعات جامع و گویایی است که مشتریان میتوانند با تماشای لوگو به آن دست یابند. بنابراین امروزه  تمامی فعالیت­های تجاری درصدد این هستند که بتوانند با داشتن نشان اختصاصی تمامی خدمات و سرویس­های خود را به سمع و نظر ببیندگان خود برسانند. نگارپژوه با تفکر و بررسی  جوانب کاری شما میتواند لوگویی را طراحی نمایید که شاید در بسیاری از مواقع از کنار تصاویر و منظرها به راحتی گذشته ایم  و  توجه خاصی به آنها نداشته ایم. ولی به سادگی بتوان نکات فراوانی را از لوگو استخراج نماییم.

توضیحات

نرم افزار: فتوشاپ

زمان انجام پروژه: 3 هفته

مدت انجام پروژه: تابستان 96

سطح پروژه: گرافیکی