نگار پژوه

طراحی کارت ویزیت نگارپژوه

کارت ویزیت بعنوان  یک ابزار تبلیغاتی و ارتباطی می تواند شما را با سایرین مرتبط سازد و پل ارتباطی بین شما و حوزه ی کاری برقرار سازد. نگارپژوه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این حوزه، آماده طراحی انواع کارت ویزیت برای مشتریان ارجمند می باشد.

توضیحات

نرم افزار: فتوشاپ

زمان انجام پروژه: 1 ماه

مدت انجام پروژه: تابستان 97

سطح پروژه: گرافیکی