نگار پژوه

مدل بهینه تهویه مطبوع HVAC-CAV-VAV منطبق بر الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه

امروزه مهندسان و یا بطور کل طراحان  سیستم­ های مهندسی ، اجتماعی و … به علم بهینه ­سازی جهت رسیدن به اهداف خود توجه خاصی کردند. می­توان این اهداف  را بصورت کلی چنین فهرست نمود.

  • کاهش هزینه
  • افزایش بهره­ وری
  • افزایش عمر فعالیت

بهنیه ­سازی در سیستم ­های ترمودینامیکی و تهویه مطبوع نیز از این امر مستثنی نبوده و در این پروژه نیز قرار است یک سیستم تهویه مطبوع بصورت 3 مدل بهینه شوند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار 94

مدت انجام پروژه: 4 ماه

سطح پروژه: آکادمیک- صنعتی