نگار پژوه

میرایی ارتعاشات تیر تیموشنکو با استفاده از کنترلر LQR-MOPSO

اهمیت حذف ارتعاشات سازه­های مهندسی باعث شده است علم طراحی کاربردی با وسعت چشمگیری روبرو شود. نقش حذف ارتعاشات در مواد و مصالح با صرف انرژی و هزینه کمتر موضوعی است که در دهه اخیر بعنوان چالشی در مهندسی مکانیک مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در اینجا یک سازه فلزی به همراه تعداد مشخصی از تکه­های پیزوالکتریک با ابعاد مشخص در نظر گرفته می­شود. هدف حذف ارتعاشات یا کاهش دامنه ارتعاشی در حداقل زمان می­باشد. در این پایان­نامه با استفاده از الگوریتم بهینه ­سازی MOPSO­، مکان پیزوالکتریک­ها برای تسریع هرچه بهتر میرایی دامنه ارتعاشات استفاده می­شود. المان­های پیزوالکتریک بصورت حسگر و عملگر در بالا و پایین سازه نصب می­شوند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه : تابستان 93

مدت انجام پروژه: 6 ماه

سطح پروژه: آکادمیک