نگار پژوه

کنترل بهینه موقعیت ماهیچه غیرخطی براساس رویکرد SM-PSO

توان‌بخشی شیوه‌ای از درمان بیماری‌ها و اختلالات عصبی، ماهیچه‌ای، اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی است. هدف آن توانمندسازی افراد از کار افتاده به‌منظور رسیدن به‌ حداقل سطح فعالیت فیزیکی می‌باشد. عملگرهای نیوماتیکی به‌دلیل نسبت توان به وزن بسیار بالا، تمیزی و در دسترس بودن سیال عامل، تعمیر و نگهداری ساده و هزینه پایین، ادوات مناسبی جهت ساخت ربات‌هایی برای تعامل با اعضاء بدن انسان و استفاده در توان‌بخشی می‌باشند.

توضیحات

نرم افزار: MATLAB

زمان انجام پروژه: بهار  97

مدت انجام پروژه: 3 ماه

سطح پروژه: آکادمیک