نگار پژوه

طراحی سیستم زمین گرمایی در حمام سنتی حاج بیگلر با CFX

سیستم زمین گرمایی بعنوان یک پدیده الهی و کاملا طبیعی و مطبوع بدن انسان میتواند در فصول گرما و سرما برای انسان خوشایند باشد. در گذشته  در مناطقی همچون یزد از بادگیرها به همین منظور در سیستم کانال کشی  فوندانسیون منازل استفاده میکردند و لازم به ذکر است که سیستم زمین گرمایی از طریق کانال کشی در دورتادور اتاق های یک منزل طوری از دمای درونی زمین استفاده میکند که انسان در فصل سرما احساس سردی یا در فصل گرما احساس گرمی نکند.

توضیحات

نرم افزار:ANSYS

زمان انجام پروژه:2 ماه

مدت انجام پروژه: تابستان 97

سطح پروژه: صنعتی