نگار پژوه

ادامه

مدارک دانشگاهی

مقطع کارشناسی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

موضوع پایان نامه : بررسی رفتار غیر خطی پیچش میله های حفاری نفت و بهبود مدل ریاضیاتی برای دقت بیشتر در ساخت آن

استاد راهنما : دکتر مهدی زمانیان (دانشیار دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی )

استاد مشاور : دکتر علیرضا پور شقاقی (استاد یا گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

مقطع کارشناسی ارشد :

دانشگاه گیلان

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

موضوع پایان نامه : مکان یابی بهینه المان های پیزوالکتریک برای میرانمودن ارتعاشات سازه ها

استاد راهنما : دکتر احمد باقری (استاد دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان )

استاد مشاور : دکتر فرید نجفی  (استاد دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان )

مقطع کارشناسی ارشد :

  • فعالیت در مرکز تحقیقات مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  • مدرس دروس ریاضیات گروه مهندسی مکانیک در دانشگاه و خارج دانشگاه به مدت 3 سال
  • مدرس دروس مکانیک در دانشگاه و خارج دانشگاه به مدت 2 سال
  • طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

افتخارات :

  1. دارنده گواهینامه بین­ المللیOxford Cert انگلستان به منظور ارائه مقاله در همایش یافته­های نوین در هوا و فضا و علوم وابسته، تابستان 94، تهران، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران.
  2. دارنده گواهینامه بین­ المللیICS کانادا به منظور ارائه مقاله در همایش یافته­های نوین در هوا و فضا و علوم وابسته، تابستان 94، تهران، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران.
  3. دارنده گواهینامه بین المللی مهارت های هفتگانه ICDL

پروژه های صنعتی :

موضوع : کنترل بال هواپیما مبتنی بر جایابی بهینه المان پیزوالکتریک به عنوان حسگر و عملگر جهت کاهش ارتعاشات هواپیما

ارگان : ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


موضوع : تحلیل عددی و تجربی حد شکل پذیری ورق فلزی دارای روکش گالوانیزه گرم با استفاده از روش های فرم دهی نموی دو نقطه ای

ارگان : شرکت صنایع ایران ( شهر صنعتی البرز - قزوین )

مهارت های نرم افزاری

MATLAB

ANSYS

Solidworks

ADAMS

Advanced Spring Design

LabView

LaTex

AutoCad

Carrier

Abaqus

HYSYS

Deform 3D

CATIA

Forming Suit

زمینه های علاقه مندی

کنترل

دینامیک و ارتعاشات

اجزا محدود

بهینه سازی

شبکه عصبی

سازه هاي کامپوزیت

محاسبات نرم

حسگر و عملگر