نگار پژوه

برون سپاری پروژه

شما می توانید پروژه های صنعتی و علمی خود را در نگار پژوه برون سپاری کنید لطفا بک فایل PDF از پروژه خود تهیه نمایید ، بطوری که موارد زیر در آن لحاظ گردد و سپس آن را برای نگار پژوه ایمیل کنید

  • شرح کامل پروژه به همراه تصاویر ( در صوت موجود)
  • مدت زمان تحویل
  • آموزش ( در صورت نیاز )
  • نرم افزار های مورد نیاز برای انجام پروژه
  • هرنوع داده ، داکیومنت ، اطلاعات و توضیحات اضافی و تکمیلی که به ما کمک نماید.

نگار پژوه بعد از بررسی زود هنگام ، نتیجه و هزینه ی درخواست شما را اعلام میکند