نگار پژوه

ارائه یک پاورپوینت در پیش همگان

پاورپوینت بعنوان ارائه خروجی ها و مجموعه دستاودهای شما در زمینه ای است که در حال فعالیت هستید بنابراین اگر نتوانید نظر همگان را جلب کنید انگار که در چشم ببیندگان خود کاری نکردید من خودم با مطالعه و تجربه هایی که در ارائه  در نگاه حضار داشته ام  و همچنین بدلیل گرفتن بازخورد و انتقادات و نظرات تک تک ببیندگان به یک چارچوب  مدون شده ای برسم که  خیلی میتواند شما را در نگاه دیگران جلب نماید البته این یک پیشنهاد است و شاید خیلی از ارائه دهندگان نظرات  متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشند که من صمیمانه طالب  بهره گیری از نقظه نظرات آنها هستم. سخن را کوتاه کنم و مواردی که نیاز به دانستن هست را بصورت فهرست شده ارائه میکنم.

 1. تعداد اسلایدها دقیقا متناسب با وقت ارائه باشد.
 2. از رنگ های براق و چشم زننده جدا خودداری کنید.
 3. تمام سعی خود را استفاده کنید که با عکس، نمودار مفاهیم خود را منتقل کنید.
 4. توضیحات خود را بصورت کلید واژه در جملات یک خطی ارائه کنید.
 5. در اسلایدها زیر بخش های خود را با یک سری علائم و خطوط از یکدیگر منفک کنید.
 6. برای هریک از اسلاید ها شماره گذاری کنید و البته اسلاید ها را طوری با عناوین مختلف مشخص کنید که اگر یک نفر تازه به جمع شما پیوسته است بداند که شما در آن لحظه روی چه موضوعی متمرکز شده اید.

 

 

نکاتی که غیر از پاورپوینت که میتواند چاشنی ارائه شما باشد ولی تاثیر آن به مراتب از اسلاید پاورپوینت ها کمتر نخواهد بود عبارتند از:

 1. سعی کنید به چشمان ببیندگان نگاه کنید نگاه مکرر به اسلایدها اعتماد به نفس را از شما میگیرد و هم ببینده نگاه متفاوتی از شما پیدا میکند.
 2. زبان بدن بعنوان بهترین راهکار برای بیان موضوع خود می باشد.
 3. مکث در بیان مطالب میتوانید غوغایی در ارائه شما بکند.
 4. ادبیات خود را کمتر به سمت حالت محاوره ای سوق دهید.
 5. فرم لباس میتوانید یکی دیگر از جنبه های ظاهری شما باشد که بشدت در نگاه ببینده تاثیرگذار خواهد بود.

پیام بگذارید