نگار پژوه

نحوه فرآیند بهینه سازی

بهینه سازی بعنوان یک علم کهن از دیرباز بشر بدنبال بهبود کیفیت زندگی بشری بکاربسته است. بشر همیشه درصدد این بوده است که هر محصول را به بهترین سطح بهره وری خود برساند بنابراین همیشه بصورت سعی و خطا به بهبود کیفیت فکر کرده است. در این برنامه آموزشی توصیف جامعی از فرآیند بهینه سازی به میان آمده است بطوریکه نه تنها مهندسین بلکه کارشناسان علوم اجتماعی بتوانند یک شناخت سر انگشتی از فرآیند بهینه سازی برای مدل سازی سیستم های علمی، داشته باشند.

شما میتوانید پاورپوینت نحوه فرآیند بهینه سازی را دانلود کنید.

پیام بگذارید