نگار پژوه

نحوه فرآیند بهینه سازی

برای اینکه بخواهیم یک مدل ریاضی را بهینه سازی کنیم نیاز داریم بطور کامل صفر تا صد بهینه سازی را خودمان انجام دهیم ولی خیلی اوقات عدم اطلاع از فرآیند بهینه سازی قطع به یقین ما را از جواب های درست و مورد اطمینان دور خواهد سازد. در این بخش قرار است که به زبان ساده نحوه فرآیند بهینه سازی را به شما آموزش دهیم تا دیگر خودتان بتوانید به راحتی با داشتن هر نوع سطح اطلاعات به هدف خود برسید بنابراین فرآیند بهینه سازی را بصورت مراحل زیر پی می بریم.
مرحله اول:
ابتدا مدل خود را به زبان ریاضی بیان فرمایید بطوری که بتوان ارتباط بین معادلات ریاضی را درک نمود. مجموعه معادلات نوشته شده بعنوان تابع هدف یا تابع هزینه مطرح میشود.
مرحله دوم:
حال بیان کنید دقیقا چه پارامترهایی را می خواهید مینیمم یا ماکزیمم نمایید
مرحله سوم:
در معادلات ریاضی نوشته شده حال بیان فرمایید دقیقا چه متغیرهایی را بعنوان متغیرهایی طراحی درنظر گرفته اید یا بعبارتی متغیرهایی که در معادلات ریاضی قراردارند که این متغیرها باید بهینه آنها یافت شود را مشخص کنید.
مرحله چهارم:
محدوده ی متغیرهای طراحی مشخص شده در مرحله قبل را بیان کنید.
مرحله پنجم:
تعیین کنید دقیقا چه پارامترهایی را می خواهید بعنوان خروجی بصورت پلات نشان دهید.

پیام بگذارید