نگار پژوه

نحوه معرفی فایل اکسل در شبکه عصبی (متلب)

معرفی کردن یک فایل اکسل در نرم افزار MATLAB که حال بخواهیم در شبکه عصبی ایمپورت کنیم یا هر نوع تحلیل دیگری، باید یک چیدمان استاندارد را رعایت کنیم. این چیدمان بصورت موجز در برنامه آموزشی زیر ارائه شده است.

شما میتوانید پاورپوینت نحوه معرفی فایل اکسل در شبکه عصبی را دانلود کنید.

پیام بگذارید