نگار پژوه

چرا CAD-CAE-CAM بطورهمزمان مهم هستند؟

به نام آن که جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

یکی از  نقاط ضعف صنایع کشور ما که همیشه بدلیل دشوار بودن و  بی حوصلگی مهندسین تحلیل و شبیه سازی  محصولات پیش از ساخت است که این هم ناشی از موارد زیادی است که از  بیان آن چشم پوشی میکنم. حال سوال  اینجاست تحلیل و شبیه سازی محصول پیش از ساخت یعنی چه؟ کشور ما به دلیل  صاحب نبودن تکنولوژی بسیاری از محصولات همیشه دست به دامن مهندسی معکوس میشده که این هم نقطه ضعف دارد و هم نقطه قوت. نقطه قوت  این است که ما سریعا میتوانیم به تولید محصول دست پیدا کنیم در صورتی که نقطه ضعف آن این بوده  کمتر به تحلیل  سیستم از لحاظ پتانسیل و قوت و ضعف محصول و یا همان سیستم پرداخته میشود یا میتوان گفت خیلی اوقات اصلا پرداخته نمیشود. حال شفاف میگوییم ماجرای ارائه این پیشنهادیه از کجا شروع میشود. برای تولید هر محصولی 3 مرحله در مهندسی تعریف میشود. لطفا به شکل زیر توجه نمایید.

ایده ارائه شده بعنوان مرکز تخصصی شبیه سازی سیستم های مهندسی متاسفانه در کشور ما تنها در حوزه معماری و تاسیسات ساختمانی فعالیت دارند و بازهم در همین دو حوزه دارای اختلافات زیادی بین طرح طراح و مجری طرح می باشد که میتوان دلایل متعددی برای آن برشمرد که از حوضله این بحث خارج است. اما هدف بر این است که با براساس مستندات علمی این پیام به مجری انتقال یابد که طرح موردنظر تمامی جوانب محصول را برگرفته است در غیراینصورت زیان های وارده بر عهده مجری می باشد. هر محصول برای تولید با گذراندن سه مرحله، محصول بدست مشتری مربوطه میرسد و میتوان در سه شکل پیش رو بصورت موجز دست یافت.

مرحله اول – طراحی هندسی محصول

مرحله دوم – تحلیل محصول در نرم افزار های تحلیل جهت اطمینان از پتانسیل و توانایی محصول جهت تولید

مرحله سوم – تولید محصول و ارائه به بازار مصرف

با عرض تاسف باید بیان نمود که  مرحله دوم در صنایع ما بسیار کم رنگ یا بطور کل حذف میگردد و این میتواند تبعات جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد. ما در اینجا صرفا جهت آشنایی با این ضعف تنها نرم افزار ANSYS را بعنوان نرم افزار مرتبط جهت تحلیل مرحله دوم اشاره کرد ولی برای هر مرحله نرم افزارهای متعددی وجود دارد که میتواند  درک بیشتری از محصول تولیدی به صنعت کاران فراهم سازد. متاسفانه مهندسی معکوس هنوز در کشور ما آنطوری که کشور چین و چینی ها درک کرده اند، فهمیده نشده است. جهت اثبات این موضوع میتوان دلایل مختلفی آورد  اما  در اینجا میتوان به بارزترین  گرفتاری که صنعت ما را به خود  واداشته است توجه  کنیم. صنعتی که جهت کاهش  هزینه های اصلی صرفا بدنبال تولید محصول بی کیفیت با تیراژ بالاست یعنی کیفیت قربانی کمیت میشود.

پیام بگذارید