نگار پژوه

کاردستی دانش آموزی

کاردستی بعنوان یک ایده اولیه و پایه ای در عین حال ساده ولی میتواند گویای بسیاری از اختراعات بزرگ در سراسر جوامع بشری گردد. در این نوشته قرار است که کاردستی هایی که توسط امیرمهدی حسنلو که دانش آموز پایه هشتم می باشد به نمایش گذاشته شود تا دانش آموزان سراسر ایران عزیز بتوانند با الهام گرفتن از کاردستی های این دانش آموز کوشا ایده های بهتری را تجربه کنند و به عمل تبدیل نمایند.

3 نظر

پیام بگذارید