نگار پژوه

همکاری با ما

فرم همکاری با ما

  • مثال : متلب ، انسیس ، آباکوس و ...
  • ضمینه های مورد علاقه خود را برای ما بنویسید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    پسوندهای مجاز برای ارسال فایل PDF - PNG- JPG