نگار پژوه

Tag Archives: بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

از اینکه وقت خود را برای مطالعه این بخش قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم. هر فعالیت  علمی مهندسی معمولا در قالب 5 فصل طراحی میگردد که این 5 فصل تمامی المان های یک فعالیت  علمی استاندارد را درنظر دارد. فصل اول – مفاهیم در این فصل به بیان کلیات و مفاهیم مرتبط پرداخته میشود […]