نگار پژوه

Tag Archives: نوشته پژوهشی

بخش های مختلف یک نوشته پژوهشی

از اینکه وقت خود را برای مطالعه این بخش قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم. هر فعالیت  علمی مهندسی معمولا در قالب 5 فصل طراحی میگردد که این 5 فصل تمامی المان های یک فعالیت  علمی استاندارد را درنظر دارد. فصل اول – مفاهیم در این فصل به بیان کلیات و مفاهیم مرتبط پرداخته میشود […]